Vrijwillige therapeuten TEJO Gent

Informatie : 

Vrijwillige therapeuten TEJO Gent

Vzw TEJO is een onafhankelijk burgerinitiatief dat gedragen wordt door vrijwillige, deskundige hulpverleners die anoniem en gratis laagdrempelige psychotherapeutische hulp bieden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (en hun omgeving). Hoofddoelstelling is de jongeren weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen deblokkeren uit hun vastgelopen situatie

We zijn op zoek naar psychotherapeuten (in wording) die op vrijwillige basis met jongeren aan de slag gaan. In het bijzonder:

Profiel:
•Postgraduaat psychotherapie of gelijkwaardig door relevante ervaring in therapeutisch werken met jongeren
•Master of bachelor in de menswetenschappen + 4-jarig postgraduaat psychotherapie (2 jaar afgerond)
•Bachelor in de menswetenschappen + 2-jarig postgraduaat systeemcounceling (afgestudeerd)
•Ander master - of bachelor diploma en 4-jarig postgraduaat psychotherapie (minimum 3 jaar afgerond)
•Master in de klinische psychologie of pedagogie + 4-jarig postgraduaat psychotherapie (opgestart)

Taakomschrijving:
•Therapeutische begeleiding van jongeren
•Kortdurend (max. 10 sessies)
•Indien nodig familie of andere hulpverlening inschakelen
•Meedenken over de inhoudelijke TEJO-werking
•Op jouw dagdeel aanwezig zijn op TEJO voor spontane intakes, ook al heb je geen afspraken

We vragen:
•Voeling, ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren
•Interesse en/of ervaring in de jeugdhulp
•persoonlijke competenties: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, teamplayer
•een engagement van 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar
•een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te ondersteunen
•het volgen van supervisie (min. 4/jaar) en intervisie met de collega-vrijwilligers
•het gratis volgen van de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie (2 dagen)

Wij bieden:
•een gemotiveerd en dynamisch team
•een warme en aangename werkplek
•de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan jongeren
•administratieve en inhoudelijke ondersteuning
•intervisie, supervisie
•inhoudelijke opleidingen

Plaats tewerkstelling: Nieuwland 65 te Gent

E-mail met motivatie en CV versturen naar sollicitatie.gent [at] tejo.be. Meer info over TEJO op www.tejo.be

Categorie: 
therapeut
Reageren voor: 
08/03/2020
Contactpersoon: 
Bernd Van Belle