samenwerkingsverband met PSYNet, Antwerpen

Informatie : 

Bijna één vijfde van de studentenpopulatie wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische problemen. Voor de meer dan 40.000 studenten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) betekent dit een belangrijke vraag naar opvang en hulpverlening. PSYNET is het antwoord op deze groeiende problematiek van geestelijke gezondheidszorg onder studenten.
PSYNET is een samenwerkingsverband tussen alle studentenbegeleiders en -psychologen en externe psychotherapeuten en trainers. Met behulp van het netwerk kan de student snel en efficiënt worden geholpen. PSYNET heeft een samenwerking uitgebouwd met externe therapeuten en trainers. Zij zorgen voor een aanvullend therapeutisch aanbod en begeleiden verschillende groepstrainingen.
PSYNET zoekt een enthousiaste trainer voor onze training sociale vaardigheden basis.
Functieomschrijving
 Herkennen van sociale angst en andere moeilijkheden met sociale vaardigheden bij studenten.
 Het aanleren van sociale vaardigheden bij studenten in de vorm van een training.
 Zelfstandig opnemen en uitwerken van de training sociale vaardigheden rond de basale sociale vaardigheden.
 Doel van de training: basisvaardigheden aanleren in sociale interacties.
Gewenst profiel
 Licentiaat/master in de klinische en gezondheidspsychologie of orthopedagogie.
 Je hebt reeds trainingen en workshops gegeven rond sociale vaardigheden, liefst ook reeds aan studenten.
 Bereid zijn tot overleg omtrent de training met de organisator en met de verwijzers van de studenten naar uw training.
 Feedback kunnen geven over elke student apart over het proces van de student in de training.
 Bereid zijn om deel te nemen aan de vormingen en bijeenkomsten die georganiseerd worden door Psynet. Hier leer je eveneens de verscheidene betrokken medewerkers van PSYNET kennen.
 Zowel in het voorjaar als in het najaar een training geven van 6 sessies waarbij elke sessie 2u duurt met een pauze tussen.

Ons aanbod
 Wij bieden een aangename en stimulerende werkomgeving met aangepaste accommodatie (lokalen met de nodige voorzieningen).
 Een training bestaat steeds uit 6 sessie per semester. In het voorjaar begint die meestal in maart en in het najaar in oktober. Er wordt vermeden om sessies te plannen op verlofdagen of schoolvakanties. Elke sessie duurt 2u met een pauze ertussen.
 Per training ontvangt u 1300euro exclusief BTW door een factuur uit te schrijven naar Psynet.
 Jaarlijks leerrijke vormingen en bijeenkomsten georganiseerd door Psynet zelf.
Solliciteren
Schriftelijk met CV en motivatie naar Nathalie Van den Broeck. Email: nathalie.vandenbroeck [at] ap.be

Categorie: 
therapeut
Reageren voor: 
28/02/2017
Contactpersoon: 
Nathalie Vandenbroeck