Survivalkit voor leerkrachten

Auteur(s): 
Le Fevere, M.; Callens, N.; Geysen, T.; Maene, W.

FONTYS-OSO-Reeks nr 26  maart 2008

ISBN10  904412286X
ISBN13  9789044122862
 
Dit is een boek boordevol bespiegelingen bij herkenbare situaties binnen een school en in de klas. Hoewel de titel het doet vermoeden is het geen werk vol kant-en-klare oplossingen. Het beoogt een boek te zijn dat bijdraagt aan het professioneel handelen van leerkrachten bij grote en kleine problemen in het hedendaagse onderwijs. Er wordt niet gefocust op problemen, maar het is een voortdurende zoektocht naar iets bruikbaars voor deze jongere in deze situatie. Het is het verschil tussen probleemgericht en oplossingsgericht werken. De eerste heeft als thema: hoe werk je jezelf in de problemen? De andere: hoe werk je jezelf uit de problemen? Oplossingsgericht werken geeft een andere kijk op problemen en dat brengt de oplossing al meteen een stuk dichterbij.
 
Bij Oplossingsgericht Werken wordt er een beroep gedaan op krachten en sterktes van mensen. De psychotherapeut Milton Erickson sprak in het begin van de vorige eeuw al over de oplossingscapaciteiten van de mens. Hij leerde hen ook deze zelfgenezende capaciteiten te gebruiken.
 
Bij Oplossingsgericht Werken draagt de therapeut of de leerkracht geen recepten aan om uit de problemen te komen. Wel probeert deze de leerling te helpen om eigen oplossingen te ontdekken. De leerkracht gaat mee op zoek naar stukjes oplossingen die er al zijn voor het probleem. Oplossingsgerichte interventies lokken oplossingsgerichte reacties uit.
 
Het zet aan om op een opbouwende manier te leren omgaan met problemen, een andere manier van kijken met als gevolg een andere manier van doen. De wijze van Oplossingsgericht Werken zoals in dit boek beschreven, werd ontwikkeld binnen het Brugse model. Dit model ontstond in 1984 kort na de oprichting van het Korzybski-instituut.