SOLWorld

SOLWorld staat voor Solutions in Organisations Link-up. SOLWorld verenigt mensen van over de hele wereld die werk maken van oplossingsgerichte werken in organisaties. De klemtoon ligt op het delen van ervaringen en het verspreiden van de oplossingsgerichte praktijk.

Meer info over SOLWorld, de werking en de SOL-conferenties en andere activiteiten vind je opĀ www.solworld.org.