Reteaming - Oplossingsgericht werken als veranderstrategie

Auteur(s): 
Furman, Ben
ISBN10  9024418259
ISBN13  9789024418251
juli 2009
 
Reteaming. Veranderen door samenwerken. 
Ben Furman en Tapani Ahola hebben vele jaren ervaring met het begeleiden van mensen, het coachen van teams en het adviseren van organisaties volgens de principes van de oplossingsgerichte psychologie. In de jaren negentig hebben zij daarvoor een systematische methode ontwikkeld die zij reteaming noemen. 

Reteaming is een oplossingsgerichte, stapsgewijze procedure voor het versterken van de motivatie en het sturen van veranderingsprocessen op basis van samenwerking. Met deze methode kunnen individuele personen, maar ook teams en hele organisaties, geholpen worden bij het oplossen van problemen en het tot stand brengen van gewenste veranderingen. 

Tot dusver is het volgen van een trainingseminar over reteaming de enige manier geweest om reteaming te leren. Maar met het uitbrengen van dit boek worden de ins en outs van de methode toegankelijk voor iedereen die graag wil leren hoe de principes van de oplossingsgerichte psychologie kunnen worden toegepast om de motivatie te versterken, een vorm van samenwerking op te bouwen, problemen op te lossen, veranderingsprocessen te sturen en doelen te bereiken. 

Ben Furman is psychiater, Tapani Ahola is sociaalpsycholoog. Beiden geven zij trainingen aan therapeuten, coaches en managers om hen met de oplossingsgerichte psychologie vertrouwd te maken. In de loop der jaren hebben zij een aantal creatieve toepassingen van de oplossingsgerichte psychologie ontwikkeld.

Recensie(s)

Binnen bedrijven en andere organisaties werken mensen zowel in formele als informele zin met elkaar samen. Vaak zijn teams van mensen gericht op het bereiken van een bepaald resultaat. Het coachen van teams gericht op versterking van de samenwerking wordt reteaming genoemd. In dit praktijkgerichte boek, dat eenvoudig maar helder is geschreven, wordt onder meer ingegaan op het belang en de mogelijkheden van reteaming als coachingsvorm. Nadat in hoofdstuk vier de twaalf stappen van reteaming zijn geschetst, wordt in het vervolg iedere stap van deze vorm van coaching, mede aan de hand van tips en praktijkvoorbeelden, uitgewerkt. Ook enkele aanverwante onderwerpen komen aan bod, zoals reteaming in zeer kleine teams. Interessant is om te zien hoe in deze coachingsvorm persoonlijke doeleinden en doeleinden van een groep mensen met elkaar verbonden worden. Dit met cartoonachtige zwart-wittekeningen geillustreerde boek, geschreven door een psychiater en een sociaalpsycholoog, is nuttig voor iedereen die de basics van groepscoaching wil leren kennen. Voorkennis is niet nodig.

Mr. P.C. van Schelven