Oplossingsgerichte coaching Simpel werkt het best

Auteur(s): 
Cauffman, Louis
ISBN10  9024403847
ISBN13  9789024403844
 
Oplossingsgericth denken helpt om problemen op een simpele manier om te zetten in doelen, die op hun beurt vertaald worden in uitdagingen. Oplossingsgerichte coaching vertrekt vanuit een mensbeeld waarbij er, hoe moeijlijk en uitzichtloss de situatie ook lijkt, altijd krachtbronnen bestaan. Krachtbronnen zijn zaken die ondanks alles toch nog werken en die je kan gebruiken om je doel te bereiken. 

De probleemgerichte coach vraagt: 'wat gaat er allemaal niet en waarom?'
De oplossingsgerichte coach vraagt: 'wat gaat er ondanks de problemen allemaal nog wel? '

Oplossingsgerichte coaching is geschikt voor iedereen die mensen ledt en begeleidt. Het is een gids bij individuele coaching en is tevens bruikbaar in het werken met teams én bij veranderingsprocessen binnen een hele organisatie. 

Simpel is niet makkelijk.