Opleidingen

Opleidingen die mogelijkheid geven tot lidmaatschap van het VVDO, hebben * 

De opleiding aan het Korzybski-instituut in samenwerking met Howest * 
Getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte Cognitieve SysteemPsychotherapie (4 jaar)
Getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte Counseling (2 jaar)
De basisopleiding voor elke oplossingsgerichte deskundige, met een veelheid aan specifieke modules om je oplossingsgerichte basis steeds verder uit te breiden. 

Thepco VZW * organiseert opleiding op maat voor professionals en organisaties.  De trainingen zijn steeds gecentraliseerd rond de introductie en toepassingen van het oplossingsgerichte werken en/of het werken met jongeren en hun context. Er zijn ook specifiekere vormingen mogelijk rond Oplossingsgericht veiligheidswerk (Signs of Safety, Partnering for Safety edgl), Internet en Game-verslaving, Co-ouderschap en Nieuw-samengestelde-gezinnen, OGwerken in leefgroepen. (http://www.thepco.be/)

In Limburg kan je op de UCLL een postgraduaat "Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen" volgen. Deze opleiding vindt plaats in groepen van 18 deelnemers en loopt een heel jaar ofwel op maandag, ofwel op woensdag. Start eind september 2017 tot half juni 2018. Via de EVC/EVK procedure kan je daarna je verdere therapeutische stappen zetten bij Korzybksi in Brugge. 
Meer info via www.ucll.be/oplossingsgerichtwerken  of contacteer elke [dot] gybels [at] ucll [dot] be

ILFARO * stelt zich als doel de wijsheid, kennis en veerkracht van mensen, teams en organisaties tot leven te brengen en te versterken door middel van kwaliteitsvolle interacties. Op https://ilfaro.be vind je alle informatie. 

Het 'Oplossingsgericht Centrum vzw.' * richt workshops in rond Oplossingsgericht coachen & leidinggeven -  begeleiden & hulpverlenen - werken, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, betaalbaar voor de non-profit sector. https://oplossingsgerichtcentrum.be  
https://krachtigcoachen.wordpress.com/nieuw-materiaal-gratis-downloaden/

Een 12-daagse opleiding tot Practitioner in de ‘Oplossingsgericht Werken in Pedagogiek, Begeleiding en Coaching’.(IASTI-certificaat). Deze opleiding richt zich tot iedereen die het oplossingsgericht denkkader in de vingers wil krijgen maar niet de intentie heeft om zich op te leiden tot counselor of therapeut. Na het volgen van deze training en het indienen van een portfolio ontvang je het Internationaal Certificaat van Practitioner in het 'Oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching'. (IASTI-certificaat)
Meer info vind je hier:
Antwerpen http://www.korzybski.be/18-19-oplossingsgericht-werken-pedagogiek-begeleiding-en-coaching-antwerpen
Brigge http://www.korzybski.be/18-19-oplossingsgericht-werken-pedagogiek-begele...

NIEUW    De opleiding tot supervisor 2018 :
Korzybski instituut heeft samen met IPRR voor BVGRS een opleiding tot supervisor georganiseerd. 
Lidmaatschap van VVDO geeft toegang tot de opleiding. Meer informatie hierover op 
http://www.korzybski.be/supervisor-de-relatie-en-gezinstherapie
of bij Geert Lefevere  geert [dot] lefevere1 [at] telenet [dot] be (subject: Supresvisorenopleiding)  

De VCLB koepel - Dienst Nascholingen organiseert cursussen oplossingsgericht werken voor CLB medewerkers in een 12-daagse opleiding (gespreid over twee jaar). De opleiders zijn Nadine Callens & Sebastien Vernieuwe.

Andere gecertifieerde opleidingsinstituten die graag hun opleidingen vermelden, kunnen met het secretariaat contact opnemen.

Volgens de statuten van januari 2017: 
De vereniging verwelkomt deskundigen die als basisdiploma arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, een WUG-beroep of een niet-WUG-beroep uitoefenen en zich vervolmaakt hebben in de oplossingsgerichte benadering aan een instelling die door de International Association of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI) gecertifieerd is 
- hetzij met een diploma van het master- niveau in de Oplossingsgerichte Therapie,
- met een diploma van het practitioner-niveau in de Oplossingsgerichte Pedagogiek 
- met een diploma van het practitioner-niveau in de Oplossingsgerichte Coaching.
Ingeval er betwistingen zijn omtrent een weigering tot aansluiting zal de Raad van Bestuur een eindbeslissing nemen.