Lidmaatschap

Wie kan lid worden?

Wie een erkende oplossingsgerichte opleiding volgt of gevolgd heeft, komt in aanmerking om lid te worden.

Hoe word je lid?

Inschrijven kan door het formulier hier in te vullen. Na goedkeuring van je aanvraag, krijg je informatie over de betalingsprocedure per mail. 

  • Aspirant leden zijn enthousiaste supporters die het oplossingsgericht werken ontdekten en studenten van een oplossingsgerichte opleiding:      25 € / kalenderjaar
    Je bent geïnteresseerd in het oplossingsgerichte en wil op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt en wat er nog meer is.
  • Effectieve leden zijn afgestudeerden van de vierjaarsopleiding aan het Korzybski-Instituut, in samenwerking met andere instituten zoals ThepcoDe Content, Ilfaro, Oplossingsgericht Centrum. Of gelijkgestelden via combinaties van andere OPLOSSINGSGERICHTE opleidingen, ook in het buitenland:        50 € / kalenderjaar  

Na ontvangst van het lidgeld, ontvang je van ons binnen de 30 dagen een inschrijvingsbewijs via mail. Dit kan gebruikt worden als ontvangstbewijs voor je boekhouding, voor de aanvraag van een offerte voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Ethias en/of voor de effectieve leden als bewijs van lidmaatschap bij onze beroepsvereniging voor terugbetaling van cliënten via de ziekenfondsen en voor het opnemen van de 2 dagen bij het Korzybski Instituut.

OPGELET: berichten worden via info [at] vvdo.be verstuurd naar het e-mailadres dat je opgaf bij inschrijven. Ontvang je ze niet: CHECK JE SPAMBOX ! 

Doel & Voordelen

Een sterke beroepsfederatie kan mee evolueren met de visie die heerst in de geestelijke gezondheidszorg. Zo ook in het verhaal van de erkenning van de psychologen en psychotherapeuten. We onderhandelen met de mutualiteiten m.b.t. de terugbetaling van onze diensten. Daarnaast kan je ook op onze steun rekenen voor goed onderbouwde voorstellen voor specifieke beleidsnota’s zoals bv onderwijs, bijzondere jeugdzorg, forensische sector,…
Alle leden hebben het recht op kandidatuurstelling voor bestuursfuncties en zijn welkom op de algemene vergadering. 

Ook media-aandacht opwekken voor praktijken en realisaties van onze leden behoort tot onze aspiraties.

Je krijgt toegang tot de interactieve website 

  • een ruime waaier aan informatie m.b.t. de laatste evoluties en publicaties in het oplossingsgerichte denken
  • een overzichtelijke sociale kaart met doorverwijs-adressen 
  • carrièreondersteunende info zoals vacatures, vacante plaatsen in intervisiegroepen, aankondigingen voor praktijkruimtes, …
  • connecties met oplossingsgerichte deskundigen in Vlaanderen en Nederland

Er zijn uiteraard ook financiële voordelen verbonden aan uw lidmaatschap:

Het Korzybski Instituut geeft EFFECTIEVE leden jaarlijks een 2 daagse workshop twv. 250 euro cadeau. Kijk op www.korzybski.be, vrije keuze ! 
Kies 2 dagen bij Korzybski en mail naar info [at] korzybski.be

. Laat weten dat je die dagen als EFFECTIEF VVDO lid wenst te volgen. In bijlage van die mail stuur je jouw attest als VVDOlid van het betreffende jaar.  DUS NIET INSCHRIJVEN VIA WEBSITE KORZYBSKI. 
Per kalenderjaar, elk jaar opnieuw 2 dagen dus plan ze onmiddellijk in. Deze dagen kunnen niet opgespaard worden. 

Jaarlijks is er een algemene vergadering VVDOvzw met update van informatie, opleidingen, projecten en nieuwe initiatieven. En met uitreiking van de Alfred . De Alfred wordt uitgereikt aan die organisatie of persoon die het oplossingsgerichte op een bijzondere manier zichtbaar maakt. VZWTouché, MijnKwartier, Stresslabo, Ilfaro, Tejo en Talent(online) kregen deze geuzennaam al. Wie is de volgende? Stuur uw suggesties door naar info [at] vvdo.be.
Daarnaast is er ook een ontmoetingsdag van leden met afgestudeerden die hun eindwerk voorstellen.

Er is de ENERGIZER voor VVDOleden. Met bijzondere onderwerpen. Voor bijzondere mensen, namelijk jullie, de leden! 
Wil je dergelijke Energizer ook in jouw regio, neem contact op via info [at] vvdo.be
Energizer I: De LOK(g)roepen van en voor artsen. Interactief anderhalf uur voorstelling van wat oplossingsgericht werken is aan een groep van 8 tot 20 artsen. Neem contact op met een arts in je buurt en regel een afspraak op een LOKvergaderdatum (de artsen komen samen om de kwaliteit van hun handelen te bevorderen). Samen met Dr. Dirk Quagebeur (of Sébastien Vernieuwe) kan je op deze manier oplossingsgericht netwerken met artsen en doorverwijzers. 
De oplossingsgerichte bijsluiter, de pen, flowchart en uiteraard enkele kaartjes met de drie vragen kan je op dat moment of op een uniek contactmoment met artsen en/of doorverwijzers als gadget cadeau geven. 
Energizer II: Back to te roots, de essentie van het Brugs Model met Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove en Erwin Debisscop. 30.11.2019 in Antwerpen, 8.02.2020 in Brugge.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering via VVDO bij Ethias (zie ledenaanbod).
Stuur uw inschrijvingsbewijs naar bart.forier [at] ethias.be en vraag uw offerte op maat. 50 euro + taksen is wat je betaalt voor een jaar. 
Bestaande polissen worden automatisch stilzwijgend verlengd, eind van het jaar ontvang je daarvoor via Ethias de documenten.  

Uiteraard zijn de gadgets te verkrijgen via info [at] vvdo.be
Pennen van VVDO
Kaartjes met de drie vragen voor een tevreden leven van Dr. Luc Isebaert
De doosjes met bijsluiter

Levenslang leren

In een snel evoluerende informatiewereld en de professionalisering van ons werkdomein, is het noodzakelijk om geïnformeerd te blijven. Daarom biedt VVDO het platform om informatie mbt publicaties, opleidingsdagen, eindwerken, … met elkaar te delen. Bovendien kan het nuttig zijn om telkens te herbronnen in de gedachtegang van het oplossingsgerichte denken door jaarlijks enkele opleidingsdagen te volgen met collega’s.

Intervisie, supervisie: laat ons weten wat jouw verlangen is, zodat we de goeie oplossingen realiseren. 

Van harte welkom in de oplossingsgerichte wereld!