Intervisie

Het is nuttig om een contactgroep te hebben om moeilijke casussen te bespreken en het eigen functioneren in vraag te blijven stellen.
Op het forum kan men een groepje samenstellen of een oproep doen voor vacante plaatsen.

 

Oplossingsgerichte intervisie/supervisie wordt aangeboden door
Geert Lefevere
Erwin Mortier  erwinmortier [at] gmail.com  - https://www.psycholoog.be/erwinmortier/