Historiek

De ontwikkeling van het oplossingsgericht werken is een trans-Atlantisch verhaal. 

Het model van oplossingsgerichte therapie werd in de Verenigde Staten ontwikkeld in de jaren 80 door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan aan het BFTC (Brief Family Therapy Center) in Milwaukee.

In dezelfde periode ontwikkelde het Korzybski Instituut te Brugge/Parijs met Luc Isebaert, Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop en Marie-Christine Cabié een gelijkaardig therapeutisch model dat later op het Therapeutic Conversations 3 congres in Denver (1996) omgedoopt werd tot ‘The Bruges Model’.

Toen Steve de Shazer en Luc Isebaert elkaar op een congres ontmoeten in Parijs was dit het begin van een langdurige vriendschap en intellectuele kruisbestuiving die het oplossingsgericht werken wereldwijd zou verspreiden en beïnvloeden. Een verhaal uit die tijd is terug te vinden in het boek "Encounters with Steve de Shazer and Insoo Kim Berg, inside stories of Solution-Focused Brief Therapy".

Luc Isebaert: 
In '89 heeft Maurice Wajeman, een vriend bij wie ik in Parijs opleiding gaf aan het personeel van zijn dienst (meer bepaald in de Centre Psychiatrique de Saint Maurice, vroeger bekend als het Asyle de Charenton, waar de Marquis de Sade nog opgesloten gezeten heeft) mij er op attent gemaakt dat er een Amerikaan was die een boek geschreven had over zijn methode, en dat dat fel geleek op wat ik aan zijn personeel aan het aanleren was. 
Dat was Steve de Shazer, en het boek was Clues.
Ik heb dat gelezen en meteen gevonden dat hij nog meer moest te vertellen hebben dan er in zijn boek stond. Ik heb hem dan uitgenodigd en in '90 is hij voor Korzybski naar Parijs en naar Brugge gekomen. Het bleek toen dat effectief zijn methode, oplossingsgerichte therapie, zeer goed leek op wat wij in Brugge ontwikkeld hadden met een denkgroepje dat bestond uit Erwin De Bisscop, Myriam Lefevere en uw dienaar. Ons doel was wijs te geraken uit Milton Erickson en welke methodes hij volgde om zijn resultaten te bereiken. Wij waren daarmee begonnen in 1983-84. We hadden nog geen naam voor ons model en hebben ons bij de oplossingsgerichte trein aangehaakt. 

Wikipedia pagina Dr. Luc Isebaert
WIkipedia-pagina Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove

Death of Resistance, geschreven door Steve de Shazer, gepubliceerd maart 1984,  Death of Resistance Steve de Shazer.pdf
Manuscript received December 2, 1982; Accepted May 3, 1983: hier

Op het EBTAcongres in Frankfurt, 2017, is een samenvatting gemaakt van wat de oplossingsgerichte aanpak anno 2017 inhoudt. 
Het artikel Theory of SF Practice onder redactie van Peter Sundman, Matthias Schwab, Ferdinand Wolf, Svea Van der Hoorn, John Wheeler en Marie-Christine Cabié vindt u hier: Theory-of-SF-practice-Draft-in-September-2017-online.pdf