Drinkwijzer, een praktische gids voor verantwoord alcoholgebruik

Auteur(s): 
Isebaert, L.
Dumoulin, J.P.

februari 2000

ISBN10 9056172506
ISBN13 9789056172503

Er bestaan vele handboeken over alcoholisme, maar tot nu toe was er geen enkel boek te vinden dat zich direct en concreet richt tot de mens zelf: hij of zij die meer drinkt dan gezond is, de partner en iedereen die met hem of haar moet samenleven- of werken.
In "Drink wijzer" wordt de verslaving positief benaderd en bekeken: zonder drama, moedeloosheid preken of bestraffen, maar met simpele en efficiënte raad.
In dit boek wordt nooit een vermanend vingertje omhooggestoken. Eerder worden er methodes gesuggereerd om een uit de spuigaten gelopen drankgebruik weer onder controle te krijgen.