Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel:

  • Het bevorderen van de praktijk, het onderzoek en de vorming in de oplossingsgerichte benadering, met name in therapie, opvoedkunde en coaching.
  • Het bevorderen van de professionele belangen van de deskundigen in de oplossingsgerichte benadering.
  • Het bevorderen van contacten onder de leden via een website en andere media.
  • Het bevorderen van onderzoek in de oplossingsgerichte benadering en de verspreiding van de resultaten hiervan.
  • Het aanwenden van alle nuttige middelen om te kunnen verzekeren dat de leden hun functie op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitoefenen.
  • Het bevorderen van samenwerking met gelijkaardige, ook buitenlandse verenigingen