Deontologische code

Eénieder die zich oplossingsgerichte therapeut noemt, werkt volgens een deontologische code. Deze bestaat uit vijf pijlers: beroepsgeheim, eerbieding van de waardigheid en de rechten van de persoon, aansprakelijkheid, deskundigheid en integriteit. Onze deonthologische code wordt momenteel herwerkt en zal binnenkort ter beschikking gesteld worden.