De Spiegel: krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht denken met aandacht voor zelfreflectie

Auteur(s): 
Van Dam, Chris

ISBN 9789038220628

Voor Chris Van Dam is coachen een zeer eenvoudig en uitdagend proces. Hij combineert de sterktes van het
gestaltdenken met oplossingsgericht werken en onderstreept het belang van het werken met ‘de spiegel’. Deze metafoor verwijst naar de zin van zelfreflectie van de coach.

De theoretische kaders waarvan gebruik wordt gemaakt, worden heel helder in hun essentie beschreven en daarnaast reikt de auteur enkele tools aan ter inspiratie. Het geheel wordt duidelijk geïllustreerd met praktijkervaringen uit de non-profitsector waardoor dit boek in de eerste plaats een praktijkboek is dat zich heel aangenaam laat lezen.

Dit boek is bestemd voor teamleiders, afdelingshoofden, externe coachen,… maar ook voor cursisten die in opleiding zijn en het (team)coachen onder de knie willen krijgen.